images/blog/bureaucracy-getting-licence-cover.webp

Aseen hankkiminen ja aselupa

Tyypillisin tilanne: olet päässyt ampumaharrastuksessasi alkuun , käynyt ampumassa laina- tai vuokrakalustolla ampumaseuran tai vastaavan jäsenenä tai kaupallisilla radoilla, ja nyt haluaisit ikioman aseen. Aseen hankkiminen on prosessi, johon liittyy useissa tapauksissa byrokratiaa, kuten aselupa. Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia tilanteita.

Ilma-aseen hankkiminen

Ilmaolympiapistooliin vaadittavan aseen hankkiminen ei vaadi aselupaa
Muun muassa ilmaolympiapistoolia voi harrastaa ilma-aseella, joka ei vaadi aselupaa

Mikäli harrastat ilma-aselajeja, kuten ilmapistooli tai ilmakivääri, hyviä uutisia! Et tarvitse mitään lupia!* Mikäli olet 18-vuotias, voit hankkia ilmapistoolin tai ilmakiväärin ilman ylimääräistä byrokratiaa.

Tehokkaan ilma-aseen hankkiminen vaatii luvan. Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitetaan vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua, ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. Tällaisia ilma-aseita ei käytetä tyypillisesti ampumaurheilulajeissa.

Airsoft-aseen hankkiminen

Mikäli harrastat airsoft-aseilla harrastettavia lajeja, kuten Action Air, hyviä uutisia! Et tarvitse mitään lupia! Mikäli olet 18-vuotias, voit hankkia airsoft-aseen ilman ylimääräistä byrokratiaa.

Ampuma-aseen hankkiminen

Suuri osa ampumaurheilulajeista vaatii ampuma-aseen hankkimisen. Ampuma-aseen (tai ruutiaseen, tarkemmin välineen, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita.) hankkiminen vaatii hankkimisluvan anomista poliisilta. Aseluvan ja siihen liittyvän hankkimisluvan anominen vaatii hieman erilaisten asiakirjojen kanssa toimimista.

”Saadaksesi aseluvan sinulla on oltava hankittavalle aseelle hyväksyttävä käyttötarkoitus.

Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat:

 • metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen (metsästysperuste)
 • ampumaurheilu ja -harrastus
 • työ, jossa ase on välttämätön
 • näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys
 • museossa tai kokoelmassa pitäminen (asekeräily)
 • muistoesineenä säilyttäminen
 • merkinanto
 • säilyttäminen ja kuljettaminen
 • vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukainen sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (koulutukseen osallistuminen tai koulutuksen järjestäminen)

Voit saada luvan vain sellaiselle aseelle tai aseen osalle, joka soveltuu hyvin ilmoittamaasi käyttötarkoitukseen. Hankittava ase ei saa olla tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas.

Voit saada aseluvan aseen hankkimiseen, jos olet

 • täyttänyt 18 vuotta
 • terveydentilasi ja käyttäytymisesi puolesta sopiva pitämään hallussasi ampuma-asetta ja aseen osaa

Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Aseluvan pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin tai niiden osan hankkimista varten voit saada kuitenkin vasta, kun olet täyttänyt 20 vuotta.” [Poliisi]

Asiakirjat

”Aselupaa haettaessa vaaditaan

 • passi tai henkilökortti.
 • hakemuksen perustelut kirjallisina ja muut hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat
 • sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta
 • ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset” [Poliisi]

Tietyt asetyypit vaativat aktiivisen ampumaurheilun tai -harrastuksen todistamista erillisellä todistuksella. Tämä kuuluu ylläolevassa listassa kohtaan ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset

Aktiivisen ampumaurheilun ja -harrastuksen todistaminen

Asetyypit, joille lupaa haettaessa tarvitaan ampuma-asekouluttajan kirjoittama harrastustodistus ovat:

 1. Lyhyet aseet (pistooli, revolveri, pienoispistooli tai pienoisrevolveri) sekä ”erityisen vaarallinen pistooli” (pistooli, johon on yli 20 patruunan lipas).
 2. ”Erityisen vaarallinen kivääri”: Itselataava kertatulikivääri, jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa, ja johon on vähintään yksi yli 10 patruunan lipas.

Lisäksi ”erityisen vaarallisten” ampuma-aseiden aseluvan hakeminen vaatii ampumaseuran (tai vastaavan) jäsenyyden vähintään 12 kuukauden ajalta.

Käsiaseiden harrastustodistus

Käsiaseelle ja ”erityisen vaaralliselle pistoolille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 24 kuukautta, jonka aikana vähintään 10 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseisen 2 vuoden ajalle.
  • Jos tuolla 2 vuoden jaksolla on harrastuneisuudessa yli 4 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. 
 • Harrastuskerroiksi lasketaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja ilmapistoolilla ammutut harrastuskerrat.
  • Lisäksi mm. kilpailun toimitsijana tai kouluttajana toimiminen hyväksytään harrastuskerraksi.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 24 kuukautta. 
Erityisen vaarallisen kiväärin harrastustodistus
 • Harrastuneisuutta vaaditaan vähintään 12 kk, jonka aikana pitää olla vähintään 5 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseiselle vuoden pituiselle jaksolle.
  • Jos tuolla vuoden mittaisella jaksolla on yli 3 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 12 kuukautta.
Harrastuneisuuden todistamisessa huomioitavia asioita
 • Harrastuneisuus todistetaan ampuma-asekouluttajalle todistuksen kirjoittamista varten ampumapäiväkirjalla tai muulla todistuksella ratakäynneistä.
 • Harrastuneisuuden kesto lasketaan aina ensimmäisen ja viimeisimmän ampumakerran välisestä ajasta. Harrastuskertoja lasketaan enintään yksi per päivä.
 • Harrastuneisuudessa saa erityisillä perusteilla esiintyä ohjeistettua pitempi tauko. Näiksi erityisiksi perusteiksi on määritelty mm. sairaus tai ulkomaankomennus. Hakijan tulee itse esittää harrastuneisuuden tauon syy. 
 • Lupaviranomainen voi halutessaan pyytää hakijalta lisäselvityksiä harrastuneisuudesta, kuten ampumapäiväkirjan .

Haastattelu

”On mahdollista, että poliisi kutsuu sinut haastatteluun ennen luvan myöntämistä. Aselupa-asiassa haastatellaan aina

 1. ensimmäistä ampuma-aselupaa hakevat
 2. ne, joiden edellisen luvan myöntämisestä on kulunut enemmän kuin kymmenen vuotta
 3. 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneen rinnakkaisluvan hakijan huoltaja, joka hakee lupaa aseen säilyttämistä ja kuljettamista varten
 4. alaikäiset hakijat

Sinut kutsutaan haastatteluun myös siinä tapauksessa, että lupavalmistelussa ilmenee jotain sellaista, minkä perusteella sinun voidaan katsoa olevan mahdollisesti sopimaton pitämään hallussasi ampuma-aseita (esimerkiksi väkivalta, päihteet, terveydelliset syyt). 

Ensimmäistä ns. käsiaselupaa hakevat haastatellaan pääsääntöisesti. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa erityisin perustein, jollainen voi olla esimerkiksi pitkään metsästystä harrastanut, taustoiltaan nuhteeton henkilö, joka hakee ampuma-asetta loukku- tai luolapyyntiin lopetusaseeksi.

Aseen hankkiminen

Aseen hankkimisoikeus on voimassa pääsääntöisesti vuoden. Sinun on esitettävä hankkimasi ampuma-ase tai aseen osa poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa sen hankkimisesta. Jos aseluvallasi on hankkimisoikeutta jäljellä vähemmän kuin 30 päivää hankkimisesta lukien, pitää esine esittää luvan voimassaoloaikana.” [Poliisi]

Lisätietoa aseluvan hakemisesta saa poliisin sivuilta.

Aseen hankkimisen jälkeen

Sen jälkeen kun olet hankkinut aseen ja käynyt esittämässä sen poliisille, on byrokratian kannalta tältä erää kaikki kunnossa – onneksi olkoon!

Muista kuitenkin, että mikäli hankit ns. lyhyen aseen, erityisen vaarallisen aseen tai itselataavan kertatuliaseen, sinun on jatkossa huolehdittava ampumaharrastuksen jatkumisen osoittamisesta . Älä siis unohda tai keskeytä ampumapäiväkirjan pitämistä aseen hankinnan jälkeen! Näin helpotat asebyrokratiaviidakossa seikkailua myös muutaman vuoden päästä!

Samanlaisia kirjoituksia

images/blog/2024-01-web-cover.webp

Uutta Ampuman web-sovelluksessa 01/2024

Tammikuun julkaisu oli ylläpitojulkaisu, jossa korjattiin pieni bugi ja tehtiin muita pieniä teknisiä parannuksia.

Lue lisää
images/blog/2023-12-web-cover.webp

Uutta Ampuman web-sovelluksessa 12/2023

Joulukuun julkaisu sisälsi työkalun, jolla voi muuntaa omia aseita yleisaseiksi hallitusti sekä pienen bugikorjauksen.

Lue lisää
images/blog/v3-0-cover.webp

Sujuvampaa aseiden ja ampumapaikkojen lisäämistä, uusi profiilisivu

AMPUMA – SÄHKÖINEN AMPUMAPÄIVÄKIRJA Ampuman versio 3.0 tuo uudistetun päänäkymän, jossa ampumapäiväkirja ja aseet ovat kootusti saatavilla profiilisivun alla.

Lue lisää