images/blog/bureaucracy-harrastuksen-jatkuminen-cover.webp

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen

Kun olet hankkinut oman ampuma-aseen , voi sinulla olla velvollisuus osoittaa, että ampumaharrastuksesi jatkuu, jotta voit pitää jo hankkimasi aseen.

Poliisi – ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen:

Velvollisuus osoittaa ampumaharrastuksen jatkuminen ei koske kaikkia aseluvanhaltijoita.

Sinun on osoitettava ampumaharrastuksesi jatkuminen, jos lupasi on voimassa toistaiseksi ja aseesi käyttötarkoitus on

 • metsästys
 • ampumaurheilu
 • ampumaharrastus
 • reserviläistoiminta (sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus)
 • näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys.

ja aseesi on

 • pistooli
 • pienoispistooli
 • revolveri
 • pienoisrevolveri
 • erityisen vaarallinen ampuma-ase
 • toimintatavaltaan itselataava kertatuli.

Lisäksi velvollisuus koskee sinua vain, jos olet saanut hallussapitoluvan lyhyeen aseeseen 12.6.2011 jälkeen tai erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka itselataavaan kertatuliaseeseen 14.7.2019 jälkeen.

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen koskee muun muassa itselataavia pistooleita
Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen koskee muun muassa itselataavia pistooleita

Harrastuksen jatkuminen osoitetaan viiden vuoden välein aseen hankkimisesta lukien.

Jatkumisen voit osoittaa toimittamalla poliisille harrastuksesi luonteesta riippuen

 • ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta
 • riistanhoitoyhdistyksen antaman todistuksen loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta
 • luotettavan selvityksen ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antaman todistuksen aktiivisesta osallistumisesta sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen

Sinulta voidaan tarvittaessa vaatia harrastuksestasi muitakin selvityksiä. 

Määräaikaisiin hallussapitolupiin ja aselupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos lupaa ei uusita, se lakkaa olemasta voimassa.

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen on luvanhaltijan vastuulla

Aktiviinen harrastaminen tarkoittaa sitä, että sinulla on edeltävän vuoden (12 kk) ajalta vähintään neljä harrastuskertaa sillä aseella, jonka aktiivisen käytön haluat todistaa.

Harrastuskertojen määrästä voidaan poiketa, jos sinulla on erityisiä perusteita sille, miksi et ole voinut harrastaa vaadittua määrää. Erityiset perusteet on esitettävä poliisille kirjallisesti. Erityinen peruste voi olla vaikkapa sairaus tai ulkomaankomennus. 

Erityisen vaarallisten ampuma-aseiden ja itselataavien kertatuliaseiden osalta ohjeistetaan myöhemmin, kuinka osoitat harrastuksen jatkumisen. Nämä ovat vuoden 2019 lainmuutoksessa tulleita velvollisuuksia, joten harrastuksen jatkumisen osoittaminen näillä asetyypeillä on ajankohtaista ensimmäisen kerran vasta vuonna 2024.

Luvanhaltijana sinulla itselläsi on velvollisuus huolehtia harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta poliisille.

Jos haet uutta aselupaa tai uusit määräaikaisen hallussapito- tai aselupasi, hakemisen yhteydessä osoittamasi harrastaminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa sinun on toimitettava selvitys harrastuksen jatkumisesta kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee vain niitä asetyyppejä, joiden lupa vastaa uuden luvan hakemukseen liittämääsi harrastustodistusta. Siten esimerkiksi revolverin hankkimislupaa varten toimitettua harrastustodistusta ei lueta hyväksi kivääriluvan kohdalla.

Harrastuksen jatkumista ei tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen. Jos sinulla on lupia useisiin, esimerkiksi ampumaurheiluperusteella myönnettyihin pistooleihin ja revolvereihin, yksi todistus riittää. 

Lisätietoja poliisin sivulta https://poliisi.fi/hae-aselupaa .

Toimitus huomauttaa

Muista pitää ampumapäiväkirjaa huolellisesti aina kun harrastat!

Moni meistä on tottunut pitämään ampumapäiväkirjaa ennen kuin haki aselupaa. Monessa tapauksessa tämä ”velvollisuus” ei pääty aseen hankintaan, vaan myös harrastuksen jatkuminen pitää pystyä osoittamaan.

Pitämällä ampumapäiväkirjaa aktiivisesti koko ajan ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen esimerkiksi ampuma-asekouluttajalle on helpompaa, kun tarpeelliset tiedot on kerätty ja ne ovat kunnossa!

Jatkumisen voit osoittaa toimittamalla poliisille harrastuksesi luonteesta riippuen ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta

Samanlaisia kirjoituksia

images/blog/bureaucracy-storing-ammo-cover.webp

Patruunoiden säilytys

Patruunoiden säilytys on periaatteessa suoraviivaista, kun se tapahtuu kotioloissa. Mutta miten kuuluu toimia, kun ollaan esimerkiksi metsällä tai radalla?

Lue lisää
images/blog/2023-12-web-cover.webp

Uutta Ampuman web-sovelluksessa 12/2023

Joulukuun julkaisu sisälsi työkalun, jolla voi muuntaa omia aseita yleisaseiksi hallitusti sekä pienen bugikorjauksen.

Lue lisää
images/blog/v3-3-cover.webp

Uutta Ampuma-mobiilisovelluksen versiossa 3.2 ja 3.3

Uudistettu tilin- ja profiilinhallintaa, uudelleenmuotoiltu tulostamista ja mahdollistettu päiväkirjamerkintöihin tallennettavan tiedon laajempi määrä. Uusia pikaominaisuuksia. Tumma tila on nyt kauniimpi.

Lue lisää