images/blog/bureaucracy-storing-ammo-cover.webp

Patruunoiden säilytys

Patruunoiden säilytys on periaatteessa suoraviivaista, kun se tapahtuu kotioloissa. Mutta miten kuuluu toimia, kun ollaan esimerkiksi metsällä tai radalla?

Mitä sanoo laki?

**Ampuma-aselain 106 b § mukaan: **Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttäminen, kuljettaminen ja väliaikainen säilyttäminen tulee järjestää siten, etteivät ne ja ampuma-aseet ole suoraan yhdessä saatavilla eikä vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.

Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisestä ja kuljettamisesta säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) .

Kotioloissa tämä täyttyy siten, että patruunat ja ruuti säilytetään riittävän huolellisesti ja varovaisesti lukitussa kaapissa siten, että ne eivät joudu asiattomien haltuun.

Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään 20.000 patruunaa, 1.000 nallia ja 2 kg ruutia. Näitä ei saa säilyttää samassa kaapissa missä on pyrotekniikkaa, esim. ilotulitteita. Sen läheisyydessä ei saa olla lämmönlähteitä eikä tulenkäsittelyä. Huomattava on, että räjähteitä ei saa säilyttää ullakkotiloissa eikä yhteistilojen kellarikomeroissa.

Patruunoiden säilytys metsällä tai radalla

Riista-info kommentoi, että ”patruunat ja aseet eivät ole säilytettäessä, kuljetettaessa ja väliaikaisesti säilytettäessä suoraan yhdessä saatavilla, jos ne ovat säilytyssääntöjen mukaan säilytyksessä, valvonnan alla, tai lukitussa paikassa.

Patruunat voivat olla samassa autossa ja säilytystilassa, kunhan em. vaatimukset täyttyvät. Jahdin aikana autolla siirryttäessä aseet ja patruunat ovat valvonnan alla. Siirryttäessä aseen on oltava lataamattomana suojuksessa esimerkiksi auton tavaratilassa. Aseista ei tarvitse ottaa patruunoita pois lippaasta, kunhan patruunapesässä ei ole patruunoita.

Poistuttaessa kulkuneuvon luota aseiden ja patruunoiden tulee olla lukitussa paikassa (auto lukittu, autossa ei tarvitse olla erillistä lukittua tilaa) ja siten sijoitettuna tai peiteltynä, että ne eivät näy ulospäin. Tämä mahdollistaa esim. tankkaus- ja kahvitauot huoltoasemalla.”

Hovioikeudessa on myös todettu, että patruunoiden säilytys on mahdollista yön yli lukitun auton tavaratilassa.

Jos aseet ja patruunat jätetään valvomatta tai lukitsematta, ne ovat suoraan yhdessä saatavilla. Vastaavasti aseiden ja patruunoiden säilyttäminen vakituisesti asumattomilla kotitiloilla tai kesämökeillä on ampuma-aselain mukaan kielletty.

Anekdootti: Hallituksen harha-askel

Vuonna 2015 räjähdeasetusta muokattiin uuteen uskoon . Tämän asetuksen 41 §:ssä lukee:

Ampuma-aseiden patruunat, ruuti, patruunoiden sytytysnallit … on käytön ulkopuolella pidettävä lukitussa kaapissa, joka kestää vähintään 30 minuuttia palorasitusta. Kaappi on merkittävä vähintään räjähdemerkinnällä, säilytyksestä vastaavan henkilön yhteystiedoilla sekä avotulen teon ja tupakoinnin kieltävillä merkinnöillä.

Sanamuodon seurauksena valtaosa Suomen 600 000 aseenomistajasta olisivat joutuneet hankkimaan patruunoilleen kaapin joka kestää palorasitusta. Mutta tavallinen aseenomistaja ei voi juuri mitenkään ymmärtää, millainen kaappi kestää minkäkinlaista palorasitusta.

Asiasta nousi (aiheesta) haloo. Työ- ja elinkeinoministeriö  (TEM) myönsi tehneensä virheen ja lupasi, että nykyinen patruunoiden säilytyskäytäntö palautetaan ennalleen.

Samanlaisia kirjoituksia

images/blog/bureaucracy-harrastuksen-jatkuminen-cover.webp

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen

Kun olet hankkinut oman ampuma-aseen , voi sinulla olla velvollisuus osoittaa, että ampumaharrastuksesi jatkuu, jotta voit pitää jo hankkimasi aseen.

Lue lisää
images/blog/shooting-starting-hobby-cover.webp

Ampumaharrastuksen aloittaminen

Ammunnan aloittaminen voi olla jännittävää ja ehkä hieman hämmentävääkin. Missä ja miten ammuntaa pääsee harrastamaan?

Lue lisää
images/blog/v2-6-cover.webp

Päiväkirjan tulostaminen nyt suoraan sovelluksessa

AMPUMA – SÄHKÖINEN AMPUMAPÄIVÄKIRJA Ampuman versiosta 2.6 lähtien käyttäjän on mahdollista tulostaa ampumapäiväkirjansa myös Android- ja iOS -sovellusten kautta.

Lue lisää