Tietoa Ampumasta

Ampuma haluaa auttaa sinua tallentamaan harrastuksesi parhaat hetket

Ammunta on hieno laji. Adrenaliini, ruudin tuoksu ja äärimmäinen keskittyminen vievät sinut tilaan ja tunnelmaan, jota ei voi saavuttaa missään muussa urheilulajissa. Olisi harmillista, jos et voisi koskaan palata noihin hetkiin, ja tuntea uudelleen, mitä tunsit silloin.

Paras keino tallentaa nuo hetket on rikas ja monipuolinen aineisto, joka on järjestelty loogisesti ja tasalaatuisesti yhteen varmaan paikkaan. Näin hetkiin palaaminen on luontevaa, koska tiedot ovat helposti saatavilla ja yhtenäisessä muodossa.

Ampuma – harrastajalta harrastajille

Ampuma syntyi ammunnanharrastajan tarpeesta. Perinteinen paperinen ampumapäiväkirja ei tyydyttänyt käytettävyydellään. Päiväkirja sisälsi tietoa, jota ei oikeastaan pystynyt hyödyntämään mitenkään mielekkäästi. Sen päätehtävä oli täyttää kuiva viranomaistehtävä, palvella valtiota.

Ampuma tuo ampumapäiväkirjan 2000-luvulle. Mobiiliteknologian avulla ampumapäiväkirja voidaan toteuttaa siten, että siitä hyötyy myös ampuja itse, ei ainoastaan viranomainen. Rikas ja monipuolinen sisältö, kuten paikkatietoon sidottu säätila, valokuvat ja tarkka pistekirjanpito, sekä ATK:n ihmeellinen voima mahdollistavat uuden tiedon tuottamisen tiedosta.

Lisäksi Ampuman tiimin lempiominaisuus, eli valokuvien lisääminen, mahdollistaa tunnelman ja muistojen tallentamisen upealla tarkkuudella, mihin perinteinen ampumapäiväkirja ei koskaan pysty.

Seuraa kehitystäsi ja koe palkitseva tunne, kun kehitystä tapahtuu – todistettavasti. Elä harjoittelupäivien huumori ja rento meininki, kisapäivien jännitys ja adrenaliini sekä luonnon komeus kaikkina vuodenaikoina uudelleen ja uudelleen.

Ampuman kehittäjä

Ampuman alkuperäinen kehittäjä oli Walther Olof Labs, vuonna 2017 perustettu ohjelmistoyritys. Walther Olof keskittyi erilaisten web- ja mobiilisovellusten kehittämiseen. Ampuma oli Walther Olofin päätuote.

Ampumaa kehittää toukokuusta 2021 lähtien JavOps Oy , joka jatkaa Walther Olof Labsin perintöä. JavOps on vuonna 2020 perustettu ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt yritys.

Kuva Jani Piiposta, Ampuman kehittäjästä
Ampuman kehittäjä Jani Piippo

Sekä Walther Olofin että JavOpsin taustalla oleva yrittäjä on Jani Piippo. Hän on Ampuman idean isä ja pääkehittäjä. Jani on ohjelmistokehityksen ammattilainen, joka on kehittänyt verkkosivustoja ja sovelluksia erilaisille kansainvälisille ja kotimaisille asiakkaille eri toimialoilla. Jani on kirjoittanut Ampuman syntytarinasta pienen tervehdyksen .

Mikäli sinulla on kysyttävää, paras keino saada yhteys kehittäjään on tukipyynnöllä .

Ampuman toimintatavat

Ampuman toimintaa ohjaa tärkeimpinä neljä periaatetta: käyttäjä ensin, data on pyhää, kotimaisuus ja pienten toimijoiden tukeminen.

Käyttäjä ensin

Käyttäjälle pitää tarjota paras mahdollinen palvelu. Ampuma haluaa olla maailman paras ampumapäiväkirja ja urheiluampujan työkalupakki. Ampuma pyrkii tarkkailemaan tarkalla korvalla ja silmällä jatkuvasti, miten Ampumaa voitaisiin kehittää entistä paremmaksi. Ampuma on toteuttanut kymmeniä käyttäjätoiveita ja on aina kiinnostunut kuulemaan käyttäjän kehittävää palautetta.

Ampuman vahvuus on se, että Ampuman kehittäjä on myös itse urheiluampuja ja Ampuman käyttäjä. Näin Ampumaa käytetään aktiivisesti, analysoidaan ja pyritään sujuvoittamaan jatkuvasti. Ajatuksena on, että mitä pienemmäksi klikkausten ja painallusten määrä saadaan, sen parempi.

Data on pyhää

Ampuman toiminta perustuu käyttäjien syöttämään dataan ja hedän auttamiseen tämän datan hyödyntämisessä. Mikäli dataa ei ole, on Ampuma hyödytön. Toisaalta, mikäli data katoaa, putoaa Ampuman toiminnalta pohja. Siksi Ampuma on käyttänyt merkittävästi aikaa ja resursseja datan säilyvyyden, turvaamisen ja yksityisyyden takaamiseen.

Datan säilyvyys

Ampuman perusajatuksena on, että data ei saa olla yhden pisteen varassa (ns. single point of failure). Sama periaate tunnetaan myös “two is one, one is none” -ajattelussa. Data ei saa kadota, mikäli yksi piste pettää.

Mikäli Ampuma toimisi perinteisen mobiilisovelluksen tavoin, jossa tieto tallennettaisiin vain sovelluksen muistiin yksittäiselle laitteelle, muodostuisi silloin tällainen piste. Siksi Ampuma-sovellukseen syötetty tieto tallennetaan myös palvelun sydämenä toimivalle Suomessa sijaitsevalle palvelinkokonaisuudelle. Mikäli mobiililaitteeseen tulee jokin vika tai sovellus esimerkiksi vahingossa poistetaan laitteesta, ei ampumapäiväkirjan tietoja menetetä, vaan ne ovat aina saatavilla Ampuman palvelimelta tunnuksillasi esimerkiksi toisen mobiililaitteen tai verkkosovelluksen kautta.

Ampuman palvelimilla sijaitseva tieto on varmuuskopioitu useaan paikkaan toisistaan riippumattomien toimittajien datakeskuksiin. Näin mikäli pääsy yksittäisen toimijan tai datakeskuksen palveluihin esimerkiksi luonnonilmiön, hätätilan tai muun kriisin vuoksi estyy, voidaan tiedot aina tarvittaessa saavuttaa toisen toimijan datakeskuksesta. Tiedot ovat myös maantieteellisesti hajautettu, joten mullistus yhden datakeskuksen alueella ei vaikuta pääsyyn muihin varmuuskopioihin.

Ampumaan tallennetut tiedot ovat siis monella tasolla riippumattomasti säilytetty.

Datan turvaus

Ampuman infrastruktuuri on suojattu palvelunestohyökkäyksiltä ja pahoilta boteilta monitasoisen rakenteensa myötä. Näin palvelun saavutettavuus on parempi myös poikkeustilassa.

Pääsy Ampuman infrastruktuuriin on tiukasti rajattu käyttäen nykyaikaisen ohjelmistokehittämisen parhaita käytäntöjä.

Datan yksityisyys

Monet ohjelmat ja digitaaliset palvelut ovat nykypäivänä ilmaisia. Tähän liittyy kuitenkin varjopuoli. Sanonta kuuluu: mikäli digitaalinen tuote tai palvelu on ilmainen, niin silloin tuote olet sinä. Tällaiset palvelut nimittäin usein myyvät käyttäjien dataa korkeimman tarjouksen tekijälle.

Ampuman mielestä tämä ei ole hyväksyttävä toimintatapa eikä halua myydä käyttäjädataansa kolmansille osapuolille rahoittaakseen toimintaansa. Siksi Ampuma rahoittaa toimintansa käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Näin käyttäjädataa ei luovuteta ulkopuolisille.

Kotimaisuus

Ampuma haluaa tukea kotimaista aina, kun se on järkevästi mahdollista ja kotimainen vaihtoehto pystyy tarjoamaan vaihtoehdon, joka sopii tarkoituksiimme. Lisäksi Ampuman periaatteisiin kuuluu, että käyttäjädata säilytetään fyysisesti Suomessa.

Ampuma käyttää pääasiassa suomalaista pilvipalveluntarjoajaa palvelinten, tietokantojen ja tallennustilan hankkimiseksi. Fyysisesti ne ja Ampuman tiedot sijaitsevat Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevassa Telian ylläpitämässä palvelinkeskuksessa osoitteessa Valimotie 5.

Kuva Telian palvelinkeskuksesta, jossa Ampuman palvelimet sijaitsevat
Ampuman palvelimet sijaitsevat Helsingin Pitäjänmäessä Telian palvelinkeskuksessa

Mielestäni on aika hienoa, että voin varmuudella sanoa, missä Ampuman tiedot sijaitsevat ja vaikka mennä kyseisen rakennuksen luokse ja osoittaa, että tuolla ne ovat!

Ampuman varmuuskopiot sijaitsevat Pitäjänmäen lisäksi Haminassa olevassa datakeskuksessa.

Ampuman verkkosivut, tukisivut, sähköpostipalvelut ja muu tukeva infrastruktuuri on myös suomalaisen palveluntarjoajan kautta hankittu. Fyysisesti tämä infrastruktuuri sijaitsee Porissa.

Mitä useampi euro saadaan pysymään Suomessa, sen parempi!

Pienten toimijoiden tukeminen

Ampuma on pieni toimija maailman markkinoilla. Siksi Ampuma haluaa tukea pienempiä toimijoita aina, kun se on järkevästi toteutettavissa ja toimijan vaihtoehto soveltuu Ampuman vaatimuksiin. Edellä mainitut suomalaiset palveluntarjoajat ovat selvästi pienempiä toimijoita, kuin esimerkiksi globaalit mammutit.

Joskus on kuitenkin vain niin, että isot toimijat kykenevät tarjoamaan parempia ratkaisuja, mihin pienet eivät pysty. Ampuma valitsee viime kädessä parhaimman ratkaisun kuhunkin ongelmaan, jotta käyttäjälle voidaan tarjota paras mahdollinen palvelu.