Käyttöehdot

Nämä JavOps:in Käyttöehdot (“Ehdot”) koskevat JavOps:in Ampuma SaaS-ampumapäiväkirjapalvelun ja muiden JavOps:in palveluiden käyttöä (yhdessä ”Palvelut”), jotka sinulle on toimittanut JavOps Oy, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Näkinkuja 7a A 29, 00530 Helsinki, Suomi (”JavOps”).

OLE HYVÄ JA LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMISTÄ, SILLÄ NE OVAT LAIN MUKAISESTI PÄTEVÄ SOPIMUS SINUN JA JAVOPS:IN VÄLILLÄ.

Sinun toimestasi tapahtuva Palveluiden käyttö on ehdottoman vapaaehtoista, mutta se saattaa vaatia suostumuksesi antamista henkilötietojesi käsittelylle. Ole hyvä ja lue JavOps:in Tietosuojaseloste tietosuojaa ja henkilötietojesi käsittelyä koskevan lisätiedon saamiseksi ennen Palveluidemme käyttöä.

Luodaksesi Käyttäjätilin ja käyttääksesi Palveluita, sinun tulee hyväksyä nämä Ehdot. Jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, hyväksyt nämä ehdot käymällä verkkosivuillamme ampuma.com tai app.ampuma.com tai käyttämällä mitä tahansa osaa Palveluista. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ET VOI LUODA KÄYTTÄJÄTILIÄ TAI KÄYTTÄÄ PALVELUITA. Rekisteröitymällä käyttäjäksi hyväksyt nämä Ehdot itseäsi sitoviksi.

Voit olla yhteydessä JavOps:iin lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] tai verkkosivuillamme osoitteessa support.ampuma.com

Määritelmät

Admin tarkoittaa Jäsentä tai Asiakkaan Jäsentä, jolla on laajennetut oikeudet valvoa Jäsenten tekemiä toimenpiteitä näiden käyttäessä Palvelua. Admin voi myös poistaa Jäsenkäyttäjätilejä.

Asiakas tarkoittaa oikeushenkilöä, jonka kanssa JavOps:illä on sopimussuhde koskien JavOps:in palveluiden käyttöä.

Asiakaskäyttäjätili  on käyttäjätili, jonka Omistaja luo Asiakkaan puolesta rekisteröitymisprosessin aikana JavOps:in palveluiden käyttämistä varten. Jäsenkäyttäjätilit on linkitetty Asiakaskäyttäjätiliin.

Ehdot tarkoittaa näitä JavOps:in Käyttöehtoja

Jäsen tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka saa pääsyn Palveluun käyttämällä Jäsenkäyttäjätiliä (i) joka liittyy Asiakkaaseen tai on Asiakkaan kontrollissa; tai (ii) hänen omaan käyttöönsä.

Jos henkilö saa pääsyn Palveluihin käyttämällä Jäsenkäyttäjätiliä omaan käyttöönsä, soveltuvia Asiakkaan näissä Ehdoissa säädettyjä velvoitteita sovelletaan tällaiseen Jäseneen.

Jäsenkäyttäjätili on käyttäjätili, joka Jäsenen täytyy luoda rekisteröitymisprosessin aikana käyttääkseen JavOps:in palveluita

Lisenssityyppi tarkoittaa Palvelun ominaisuuksien saatavuuden tasoa. Palvelu julkaistaan ilmaisversiona ja maksullisina versioina, kun Asiakas on hyväksynyt Sopimuksen.

Omistaja tarkoittaa Asiakkaan pääasiallista Jäsentä (Jäseniä), jotka hallinnoivat Asiakaskäyttäjätiliä. Omistaja kykenee suorittamaan maksuja Asiakkaan puolesta ja vaihtamaan Jäsenen statusta.

Palvelu(t) tarkoittaa JavOps:in Ampuma-ampumapäiväkirjasovellusta sekä muita JavOps:in tarjoamia palveluita

Sopimus tarkoittaa sopimusta JavOps:in ja Asiakkaan välillä koskien JavOps:in palveluiden käyttämistä, joka koostuu näistä Ehdoista ja mistä tahansa muusta sitovasta asiakirjasta, josta JavOps ja Asiakas ovat sopineet.

JavOps tarkoittaa JavOps Oy:tä, jonka rekisteröity toimipaikka on Näkinkuja 7a A 29, 00530 Helsinki, Suomi.

1 Asiakaskäyttäjätili ja Jäsenkäyttäjätili

1.1 Jos luot käyttäjätilin palveluun ensimmäistä kertaa Asiakkaan puolesta, tällaista käyttäjätiliä kutsutaan Asiakaskäyttäjätiliksi. Henkilöä, joka käyttää Asiakaskäyttäjätiliä kutsutaan näissä Ehdoissa Omistajaksi. Jos luot Palveluun käyttäjätilin omaan käyttöösi, tällaista käyttäjätiliä kutsutaan Jäsenkäyttäjätiliksi.

1.2 Tietyt Palveluiden ominaisuudet saattavat edellyttää käyttäjätilin luomista (”Jäsenkäyttäjätili”). Jos luot Käyttäjätilin, olet velvollinen pitämään kaikki Käyttäjätililläsi tekemäsi toimet salassa. Mikäli käyttäjätilisi tai sen salasana häviää, varastetaan tai niitä käytetään väärin, tai epäilet näin tapahtuneen, sinun tulee ottaa välittömästi yhteys JavOps:in asiakastukeen. JavOps nimenomaisesti rajaa vastuunsa ulkopuolelle kaikki sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet käyttäjänimesi ja salasanasi luvattomasta käytöstä, riippumatta siitä, oletko ollut tietoinen luvattomasta käytöstä.

1.3 Luodessasi Käyttäjätilin Palveluun, sinun tulee toimittaa JavOps:ille sellaiset oikeat ja riittävät tiedot, joita vaaditaan käyttäjätilin luomisen ja rekisteröitymisen yhteydessä, ja pitää kyseiset tiedot ajan tasalla.

1.4 Voit ainoastaan käyttää luomaasi Jäsenkäyttäjätiliä Palveluiden käyttämiseen. Et saa antaa muiden käyttää Jäsenkäyttäjätiliäsi Palveluiden käyttämiseen. Et saa myöskään käyttää toisen henkilön nimeä esittääksesi tätä henkilöä tai millään muulla tavalla aiheuttaaksesi sekaannusta tai epäilyksiä Jäsenkäyttäjätilisi alkuperästä. Asiakaskäyttäjätilillä voi olla yksi tai useampi Omistaja, jonka Asiakas on nimennyt.

1.5 Jos rikot näitä Ehtoja, JavOps voi milloin tahansa hyllyttää tai poistaa Käyttäjätilisi ja kieltäytyä antamasta sinun käyttää Palveluita.

1.6 Kaikki Jäsenkäyttäjätiliäsi koskevia henkilötietoja tullaan käsittelemään ja käyttämään JavOps:in Tietosuojaselosteen mukaisesti.

1.7 Voit poistaa Jäsenkäyttäjätilisi joko käyttämällä JavOps:in palvelualustalla olevaa ominaisuutta tai ottamalla yhteyttä JavOps:in asiakastukeen.

2 Palvelun käyttö

2.1 Näiden Ehtojen ja Sopimuksen mukaisesti sekä edellyttäen, että Asiakas maksaa sovitut maksut, JavOps antaa Sopimuksen voimassaoloajaksi Asiakkaalle ja sen Jäsenille rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin (ilman oikeutta jälleenlisensoida) käyttää Palveluita Asiakkaan sisäisessä käytössä näiden Ehtojen ja Sopimuksen mukaisesti.

2.2 JavOps ei takaa, että:

a) Palvelut täyttävät Asiakkaan tai Jäsenen vaatimukset ja tarpeet;

b) Palvelut ovat keskeytymättömiä, toimitettu ajallaan, eivätkä sisällä vikoja tai haittaohjelmia; ja

c) Palvelut eivät riko mitään oikeuksia.

2.3 Asiakas voi antaa Jäsenille luvan käyttää Palveluita Sopimuksen voimassaoloaikana näiden Ehtojen mukaisesti. Jokaisen Jäsenen täytyy hyväksyä nämä Ehdot Jäsenkäyttäjätilin rekisteröintivaiheessa. Asiakas on vastuussa siitä, että Jäsenet noudattavat näitä Ehtoja.

2.4 Henkilöt, jotka ovat alle kuusitoistavuotiaita (16), eivät saa käyttää Palveluita.

3 Maksuehdot

3.1 Asiakas maksaa Palvelun käytöstä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut riippuen Asiakkaan valitsemasta Lisenssityypistä. Lisenssityypit, niiden ominaisuudet ja hinnat esitellään Palvelualustalla. Maksuvelvollisuus alkaa sinä päivänä, jolloin Asiakas rekisteröityy Palveluun.

3.3 Maksuliikenne tapahtuu Asiakkaan käyttämän mobiilisovelluskauppa-alustan kautta, riippuen siitä, minkä alustan kautta Asiakas on ladannut Palveluun liittyvän sovelluksen (esimerkiksi Apple App Store tai Google Play -kauppa). Lisenssityypin vaihto, Palvelun maksullisen version peruuttaminen, mahdolliset hyvitysten anominen ja muu maksuhin liittyvä toiminta tapahtuu edellä mainittujen sovelluskauppa-alustojen toimintojen kautta. Kullakin sovelluskauppa-alustalla voi olla omat käytäntönsä edellämainittujen toimintojen suorittamiseen. JavOps ei vastaa sovelluskauppa-alustojen toiminnasta eikä voi ottaa kantaa niiden kautta suoritettuihin maksuihin.

3.4 Maksut voidaan myös tietyissä tapauksissa veloittaa Asiakkaan voimassaolevalta luottokortilta. Mahdollistaakseen luottokorttimaksamisen, Asiakkaan tulee lisätä voimassa oleva ja soveltuva luottokortti Palveluun ja hyväksyä tällaiselta luottokortilta veloitettavat maksut. Mikäli Asiakkaan luottokortilta ei ole mistä tahansa syystä mahdollista veloittaa maksuja, JavOps voi yksin päättää lähettää laskun Asiakkaalle tai purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin.

3.5 JavOps lähettää laskut, ilmoitukset ja muut viestit Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ensisijaisesti sähköisesti, toissijaisesti kirjallisena. Asiakas on velvollinen, ilman aiheetonta viivytystä, ilmoittamaan JavOps:ille muutoksista yhteystiedoissaan. Kirjallisesti lähetetyistä laskuista, ilmoituksista tai muista viesteistä voidaan periä erillinen maksu.

4 Asiakkaan ja Jäsenen velvollisuudet

4.1 Asiakkaan tulee organisaationsa sisällä nimetä Jäsenistään Omistaja, jonka velvollisuus on muun muassa luoda ja hallinnoida pääsyoikeuksia Asiakkaan organisaatiossa. Asiakas, Jäsen ja Omistaja voivat olla sama henkilö. Lisäksi Omistajan velvollisuutena on peruuttaa sellaisten Jäsenten pääsyoikeudet, joilla ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua. Asiakas on vastuussa Omistajansa ja Jäsentensä teoista ja laiminlyönneistä. Asiakas on myös vastuussa siitä, että Palvelua käyttävät ainoastaan sellaiset Jäsenet, joille Asiakas on asianmukaisesti antanut pääsyoikeudet. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan JavOps:ille välittömästi havaittuaan Jäsenten näiden Ehtojen vastaista tai muutoin epäilyttävää toiminta.

4.2 Asiakas takaa ja vakuuttaa JavOps:ille, että se on noudattanut kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä koskien Palveluiden käyttöä ja tietoa, jota on toimitettu ja/tai ladattu Palveluun. Mikäli näin ei ole tapahtunut, Asiakkaan tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö ja ilmoittaa JavOps:ille asiasta kirjallisesti.

4.3 Asiakas ja Jäsen suostuvat siihen, että ne eivät:

(a) lisensoi, jälleenlisensoi, myy, jälleenmyy, vuokaa, liisaa, siirrä, luovuta, jaa tai millään muulla tavalla käytä taloudellisesti hyväksi tai tarjoa Palvelua kolmannelle osapuolelle, paitsi valtuutetuille Jäsenille Asiakkaan sisäisessä tarkoituksessa, kuten näissä Ehdoissa on erikseen sallittu;

(b) muokkaa, sovella, muuta tai hakkeroi Palvelua tai muuten yritä päästä luvattomasti käsiksi Palveluun tai siihen liittyviin järjestelmiin ja verkkoihin;

(c) käytä Palvelua laittomasti tai epäeettisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kenen tahansa henkilön yksityisyyden loukkaaminen;

(d) käytä palvelua säilyttääkseen tai siirtääkseen materiaalia tai muuta sisältöä, joka rikkoo lakia, on hyvän maun vastaista tai loukkaa kenen tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön immateriaalioikeuksia;

(e) yritä avata, takaisinkääntää, takaisinmallintaa tai muuten saada selville minkään Palveluun kuuluvan tietokoneohjelman lähdekoodia;

(f) käyttää palvelua tai sen ohjelmointirajapintaa kehittääkseen kilpailevaa tuotetta tai palvelua tai kopioi mitään Palvelun ominaisuutta, toiminnallisuutta, grafiikkaa tai suunnittelua kilpailevaa tarkoitusta varten; tai käyttää palvelua tai sen ohjelmointirajapintaa kehittääkseen kilpailevaa tuotetta tai palvelua tai kopioi mitään Palvelun ominaisuutta, toiminnallisuutta, grafiikkaa tai suunnittelua kilpailevaa tarkoitusta varten; tai

(g) yritä käyttää Palvelua Sopimuksen vastaisesti.

4.4 Palvelun käyttö tapahtuu Asiakkaan ja Jäsenen riskillä ja vastuulla. JavOps ei ole vastuussa mistään Asiakkaan, Jäsenen tai kolmannen osapuolen Palvelun kautta toimittamasta tiedosta tai materiaalista.

4.5 Asiakas ja Jäsenet ovat vastuussa mistä tahansa Palvelun, tietokoneohjelman tai niiden osien luvattomasta asennuksesta, käytöstä, kopioinnista, uudelleentuotannosta tai jakamisesta ja ovat vastuussa mahdollisista tästä aiheutuvista JavOps:ille syntyvistä kuluista ja vahingoista.

4.6 Asiakkaan ja Jäsenten täytyy käyttää Palvelua tavalla, joka ei aiheuta häiriötä Palvelulle tai muille Jäsenille. Asiakas ja Jäsenet ovat vastuussa Palvelun kautta Jäsenille ja kolmansille osapuolille toimitetusta sisällöstä ja materiaalista sekä JavOps:in tai kolmannen osapuolen ylläpitämille palvelimille toimitetusta sisällöstä ja materiaalista. Asiakas ja Jäsenet ovat lisäksi vastuussa siitä, että Asiakkaan tai Jäsenten Palvelun kautta toimittamat laitteet, sisältö ja materiaali, joista Asiakas ja Jäsenet ovat vastuussa, eivät aiheuta häiriötä Palvelulle ja sen saatavuudelle, tietoverkolle tai ole lainsäädännön tai toimivaltaisen viranomaisen määräysten ja suositusten vastaisia tai riko kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

4.7 Jos JavOps, valtion viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että tällaista sisältöä ja materiaalia on toimitettu Palvelun kautta Jäsenille tai JavOps:in tai kolmannen osapuolen ylläpitämille palvelimille, JavOps:illä on oikeus poistaa tällainen oikeuksia rikkova, laiton tai epäeettinen sisältö tai materiaali ja estää Palvelun käyttö kaikin mahdollisin keinoin. Asiakas tai Jäsen ovat vastuussa Palvelua väärinkäyttämällä siirretyn sisällön ja materiaalin menetyksistä, muutoksista tai viivästyksistä sekä tällaisesta sisällöstä ja materiaalista johtuvista vaatimuksista ja riidoista sekä mahdollisista niiden aiheuttamista vahingoista.

5 Palvelun saatavuus, tuki ja huolto

5.1 Palvelua tarjotaan ”sellaisena kuin se” on ja ”silloin kun se on saatavilla”. Palvelu on tarkoitus tarjota 24/7, pois lukien väliaikaiset huoltokatkot, jotka saattavat johtua huollosta, päivityksestä tai korjaavista toimista tai Palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallinnan takaavista tai palauttavista toimista tai muista vastaavista katkoista. JavOps:illä ei ole mitään vastuuta tällaisista katkoista.

5.2 JavOps takaa, että Palvelu toimii olennaisesti palvelukuvauksen (jos tällainen on olemassa) mukaisesti. Tästä huolimatta JavOps:illä ei ole mitään vastuuta siitä, että Palvelu ei toimi johtuen Asiakkaan tai sen Jäsenten aiheuttamasta vahingosta, väärinkäytöstä taikka näiden puolesta tehdyistä luvattomista muutoksista.

5.3 JavOps:illä on oikeus mitata ja muuttaa tietoliikennettä välttääkseen tietoyhteyden ylikuormituksen, millä saattaa olla vaikutusta tarjottavan Palvelun laatuun. JavOps:illä on oikeus tehdä sellaisia pieniä muutoksia Palveluunsa, jotka eivät vaikuta sen olennaiseen sisältöön.

6 Immateriaalioikeudet & sisältö

6.1 Asiakas tiedostaa, että omistus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet, jotka sisältyvät Palveluun, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tietokoneohjelman lähdekoodi, ovat JavOps:in tai sen lisenssinantajien omaisuutta. JavOps:illä tai sen lisenssinantajilla on yksinomainen oikeus kaikkiin Palveluiden parannuksiin, muutoksiin, korjauksiin, päivityksiin, väliaikaisiin korjauksiin ja muihin lisäyksiin. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että kaikki immateriaalioikeudet Palveluissa, tietokoneohjelmissa ja ohjelmien lähdekoodeissa kuuluvat JavOps:ille ja mikään Sopimuksessa ei siirrä tai ole tarkoitettu siirtämään mitään oikeutta, omistusta tai omistusosuutta Palveluihin, pois lukien siinä laajuudessa, kuin Sopimuksessa on sovittu lisensoinnista. JavOps pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu Sopimuksessa.

6.2 Asiakas omistaa kaiken sisällön, datan, tiedon ja materiaalin, jonka Asiakas on luonut, jonka Asiakas antaa tai kokoaa Palvelun käyttämisen aikana (”Asiakassisältö”). JavOps:illä ei ole mitään omistusoikeutta Asiakassisältöön, mutta JavOps:illä on kuitenkin Palveluiden tarjoamista varten oikeus käyttää tällaista Asiakassisältöä Sopimuksessa säädeltyihin tarkoituksiin. Asiakas on yksin vastuussa Asiakassisällön tarkkuudesta, laadusta, eheydestä, laillisuudesta, luotettavuudesta, sopivuudesta ja immateriaalioikeuksien omistajuudesta tai oikeudesta siihen.

6.3 JavOps ja/tai sen tytäryhtiöt ja kolmannet osapuolet säilyttävät omistusoikeuden, vastuun ja/tai muut soveltuvat oikeudet JavOps:in sisältöön. Näiden Ehtojen mukaisessa tarkoituksessa, Palveluiden sisällön, jonka ei katsota olevan Asiakassisältöä, katsotaan olevan JavOps:in sisältöä.

6.4 JavOps antaa Asiakkaalle rajoitetun, palautettavissa olevan, henkilökohtaisen, ei siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin päästä käsiksi ja käyttää Palveluita ja JavOps:in sisältöä, edellyttäen, että Asiakas tai sen Jäsenet eivät, eivätkä anna kolmannen osapuolen kopioida, muuttaa, luoda johdettuja teoksia, takaisin mallintaa, myydä, luovuttaa, edelleen lisensoida tai muuten siirtää mitään oikeutta JavOps:in sisällössä tai Palveluissa kenellekään muulle.

6.5 Kun Asiakas tai sen Jäsenet luovat sisältöä yhdessä JavOps:in kanssa Palveluiden kautta (”Jaettu Sisältö”), Asiakas antaa JavOps:ille ei-yksinomaisen, palauttamattoman, rojaltittoman, vapaasti siirrettävissä olevan, edelleen lisensoitavissa olevan, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää, tarjota, säilyttää, kopioida, julkaista, esitellä, esittää, jakaa, lähettää, muuttaa, soveltaa, hyödyntää taloudellisesti, luoda johdannaisteoksia, ja muuten käyttää hyväksi tällaista Jaettua Sisältöä kaikkien Palveluiden yhteydessä. Asiakas ja sen Jäsenet tiedostavat, että he eivät ole oikeutettuja mihinkään korvaukseen tai muuhun maksuun JavOps:iltä koskien Jaetun Sisällön käyttöä.

6.6 Oikeudet, joita Asiakas ja sen Jäsenet antavat näissä Ehdoissa ovat vain siihen tarkoitukseen, että JavOps voi tarjota Palveluita niiden toiminnallisuuden mukaisesti, parantaa Palveluita, kehittää uusia Palveluita ja antaa muiden Jäsenten käyttää Palveluita niiden tarkoittaman toiminnan mukaisesti.

6.7 JavOps pidättää itsellään oikeuden tarkkailla, poistaa tai muuttaa Asiakassisältöä, jonka JavOps perustellusti katsoo rikkovan näitä Ehtoja, Sopimusta tai muita JavOps:in toimintamalleja.

6.8 JavOps ei anna mitään takuita tai vakuutuksia koskien Palveluissa saatavilla olevan JavOps:in sisällön tarkkuutta, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ja JavOps ei sitoudu mitenkään päivittämään tällaista JavOps:in sisältöä.

6.9 Palvelun käyttäminen ei anna Asiakkaalle tai sen Jäsenille minkään Palveluissa tai JavOps:in sisällössä olevan immateriaalioikeuden omistusoikeutta.

7 Palveluiden keskeytys

7.1 JavOps:illä on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

(i) Keskeytys on tarpeen Palvelun tai sen osan korjaamiseksi, päivittämiseksi tai huoltamiseksi tai muuten Palvelun käytettävyyden tai toiminnan takaamiseksi.

(ii) Palvelun käyttö tai käyttämisen ennakkoedellytykset, joista Asiakas on vastuussa, ovat aiheuttaneet tai aiheuttavat häiriötä tai katkoja Palvelussa tai toisille Palvelun Jäsenille;

(iii) Sopimukseen perustuvien maksuvelvollisuuksien laiminlyönti, huolimatta maksuvaatimuksesta;

(iv) JavOps:illä on perusteltu syy epäillä, että Palvelua on käytetty laittomassa tai epäeettisessä toiminnassa;

(v) Asiakas on selvitystilassa tai konkurssissa tai muuten todetaan maksukyvyttömäksi; tai

(vi) Asiakas ei noudata näiden Ehtoja tai Sopimuksen ehtoja.

7.2 Palveluiden irtisanominen ei lopeta Asiakkaan maksuvelvollisuutta maksuista, jotka eivät ole riippuvaisia käytön määrästä. JavOps pidättää oikeuden veloittaa Palveluiden uudelleen avaamisesta voimassaolevan hinnaston mukainen maksu, mikäli irtisanominen on tapahtunut Asiakkaasta johtuvasta syystä.

8 Päivitykset ja muutokset

8.1 JavOps pidättää oikeuden muuttaa Palveluita, niiden muotoa ja toimintaa, samoin kuin oikeuden asettaa rajoitteita tai rajoittaa pääsyä Palveluihin tai niiden osaan ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta sinulle.

8.2 Aika ajoin, oman harkintansa pohjalta, JavOps voi kehittää ja tarjota päivityksiä Palveluihin, kuten parannuksia, muutoksia, vikojen korjauksia, muutostiedostoja tai muita virhetilojen korjauksia ja/tai uusia ominaisuuksia (”Päivitykset”). JavOps ei kuitenkaan ole velvollinen tarjoamaan mitään Päivityksiä.

8.3 Päivitykset voivat sisältää Palvelujen päivitettyjä versioita, joilla voidaan automaattisesti elektronisesti parantaa laitteellasi käytössä olevaa versiota. Annat nimenomaisen suostumuksesi kyseisiin automaattisiin Päivityksiin ja siihen, että nämä Ehdot koskevat kaikkia mahdollisia Palvelun Päivityksiä.

8.4 JavOps pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai olla jatkamatta yhtä tai kaikkia Palveluita milloin tahansa, mukaan lukien minkä tahansa tuotteen, ominaisuuden tai sisällön saatavuus, ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle tai sen Jäsenille.

9 Vastuunvapautuslausekkeet

PALVELUT JA SISÄLTÖ TARJOTAAN “SELLAISENA KUIN SE ON”, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. JAVOPS NIMENOMAISESTI KIELTÄYTYY ANTAMASTA MITÄÄN TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SEKÄ KAUPANKÄYNTIIN TAI KAUPPATAPAAN LIITTYVIÄ TAI SIINÄ SYNTYVIÄ TAKUITA. JAVOPS KIELTÄÄ KAIKEN VASTUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN TEOISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ SINUN PALVELUN KÄYTTÖSI YHTEYDESSÄ TAI SIIHEN LIITTYEN. SITOUDUT ITSE KAIKKEEN VASTUUSEEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMISESTÄSI.

Yllä oleva vastuunvapautuslauseke koskee kaikkia vahinkoja, vastuita tai vammoja jotka johtuvat toiminnan epäonnistumisista, virheistä, laiminlyönneistä, keskeytyksistä, poistoista, vioista tai viiveistä toiminnoissa tai siirroissa, haittaohjelmista, tietoliikenneyhteyden pettämisistä tai tuhoamisista, tai luvattomasta käsiksi pääsystä, muutoksesta tai käytöstä, riippumatta siitä onko kyseessä sopimusrikkomus, vahingonteko, laiminlyönti tai jokin muu teko.

JavOps ei myöskään lupaa tai takaa Palvelun olevan häiriötön tai vapaa vioista, tai että viat korjataan, tai että Palvelu on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista.

10 Vahingonkorvaus

Asiakas sitoutuu vapauttamaan vastuusta JavOps:in, sen toimittajat, esimiehet, työntekijät, tytäryhtiöt ja liitännäiset yritykset ja puolustamaan näitä kustannuksellaan koskien kaikkia vastuita, maksuja ja kuluja, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut liittyen Asiakkaan sopimusrikkomukseen koskien tätä Sopimusta, tai liittyen Asiakkaan Palveluiden käyttöön.

11 Vastuunrajoitus

SILTÄ OSIN KUIN PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII, JAVOPS EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ, LIITÄNNÄISISTÄ TAI PUNITATIIVISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MENETETYT VOITOT, EDES SILLOIN KUN JAVOPS:IA ON INFORMOITU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

JavOps:in kokonaisvastuu johtuen Sopimuksesta tai liittyen Sopimukseen tai Palvelun käytöstä tai käyttämättömyydestä ei missään tilanteessa ylitä summia, jotka Asiakas on maksanut JavOps:ille Palvelun käytöstä.

12 Ylivoimainen este

12.1 JavOps ei ole vastuussa Asiakkaalle tai Jäsenelle Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä tai laiminlyönneistä silloin, kun laiminlyönti tai viivästyminen johtuu syistä, jotka ovat JavOps:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (“Ylivoimainen este”). Ylivoimainen este sisältää, ilman rajoituksia, lakot, työsulut tai muut tuotannolliset kiistat, keskeytykset datan tai sähkön siirroissa, laitteiden rikkoutumisen, sodan, mellakan, tulipalon, tulvan ja myrskyn.

12.2 JavOps:n alihankkijan, toimittajan tai lisenssinsaajan ylivoimainen este katsotaan myös JavOps:n ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli tehtävänä olevaa työtä ei voida suorittaa tai saada hankituksi muualta tai suoritetuksi muilla keinoin aiheuttamatta kohtuuttomia kuluja tai merkittävää ajanhukkaa.

13 Muut ehdot

JavOps pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia näistä Ehdoista, milloin tahansa ja yksinomaisen harkintansa mukaisesti. JavOps informoi sinua kaikista muutoksista ja lisäyksistä näihin Ehtoihin. Palveluiden tai niiden osan käyttämisen jatkaminen muutoksista ilmoittamisen jälkeen vaatii, että hyväksyt ja annat suostumuksesi muutoksiin. Mikäli et hyväksy Ehtojen uutta versiota et voi jatkaa Palvelun tai minkään sen osan käyttämistä.

14 Riitojen ratkaiseminen

Sinun ja JavOps:n väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poislukien lainvalintaa koskevat säännökset). Kaikki riita-asiat ratkaistaan JavOps:n kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

15 Voimassaolo ja irtisanominen

15.1 Sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun Asiakas tai Jäsen rekisteröityvät Palveluun ja pysyy voimassa irtisanomiseen asti.

15.2 Voit peruuttaa käyttäjätilisi milloin tahansa käyttämällä JavOps:n Palvelualustalla olevaa toimintoa tai ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen [email protected] . JavOps voi myös milloin tahansa irtisanoa Sopimuksen lähettämällä irtisanomista koskevan sähköpostin Asiakkaan sähköpostiin. Jomman kumman osapuolen irtisanoessa sopimuksen sopimus päättyy meneillään olevan tilauskauden lopussa. Palveluiden tai käyttäjätilisi tullessa irtisanotuksi, päätetyksi, peruutetuksi tai vanhentuneeksi seuraavat Ehtojen kohdat pysyvät voimassa: Sisältö, Vastuuvapautuslausekkeet, Vahingonkorvaus, Vastuunrajoitukset, Muut ehdot ja Riitojen ratkaiseminen.

15.3 Mikäli rikot näitä Ehtoja, JavOps pidättää oikeuden deaktivoida tilisi tai irtisanoa nämä Ehdot, JavOps:n yksinomaisen harkinnan mukaisesti, milloin tahansa ja ilman ilmoitusta tai vastuuta sinulle. Tällaisen päättymisen yhteydessä voimme hävittää Tilisi kaiken sisällön ja siihen liittyvät tiedot.

15.4 Tämän Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä, JavOps ei ole velvollinen palauttamaan käyttämättömäksi jäänyttä osaa Sopimuksen mukaisista maksuista.

16 Ehtojen voimaanastuminen

Nämä Ehdot astuvat voimaan 4 toukokuuta 2021 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten kaikki JavOps:in, Ampuman ja Ampuman edellisen operoijan Walther Olof Labsin aiemmat sopimusehdot, jotka koskevat edellä mainittuja Palveluita. Palveluiden tai niiden osan käyttämisen jatkaminen vaatii, että hyväksyt ja annat suostumuksesi muutoksiin. Mikäli et hyväksy Ehtojen uutta versiota et voi jatkaa Palvelun tai minkään sen osan käyttämistä ja sinun on poistettava Käyttäjätilisi. Palveluiden käytön jatkaminen tulkitaan Ehtojen hyväksymiseksi.

17. Siirrettävyys

17.1. JavOps:illa on oikeus siirtää kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Ampuma-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

17.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.