Päiväkirjatulosteen tietojen eheyden tarkistus

Päiväkirjatulosteen tietojen eheyden tarkistus on työkalu ennen kaikkea Ampuma-päiväkirjatulosteen vastaanottajalle. Sen avulla voit varmentaa, edustaako tuloste kyseisen henkilön ampumahistoriaa, ja löytyvätkö kyseisen henkilön tiedot Ampuman tietokannasta.

Työkalun tarkoituksena on vahvistaa Ampuma-päiväkirjan käyttäjän luotettavuutta, kun ampumapäiväkirjaa käytetään esimerkiksi harrastuneisuuden todistamiseen. Halutessaan käyttäjä voi kieltää käyttäjätietohistoriansa tai päiväkirjamerkintätietojen haun.

Ampuma haluaa olla maailman paras ampumapäiväkirja. Ampumaan tallennettavia tietoja käytetään esimerkiksi harrastuneisuuden osoittamisessa, muun muassa kirjoitettaessa ampuma-asekouluttajan todistusta harrastuneisuudesta, joka on edellytys ampuma-aselupien saamiselle ja jatkamiselle.

Se tarkoittaa, että Ampumasta saatavien tietojen pitää olla virheettömiä ja oikeellisia. Ampuma-päiväkirjan pitää olla luotettava tiedonlähde, ja Ampuma haluaa tehdä kaikkensa, jotta Ampuma-päiväkirjan käyttäjän toimittamiin tietoihin voi luottaa.

Jotta Ampuma-päiväkirjan ja sen käyttäjän luotettavuus säilyisi korkealla tasolla, ei Ampumaan tallennettuja tietoja pidä pystyä käyttämään väärin. Siksi Ampuman sisältämien tietojen väärentämisestä on tehtävä mahdollisimman vaikeaa.

Väärentämisen tulee olla vaikeaa

Ampumapäiväkirja on henkilökohtainen. Ampuma-päiväkirjan käyttäjä voi täydentää omia tietojaan, kuten etu- ja sukunimeään, haluamassaan määrin tehdäkseen Ampuma-päiväkirjastaan itsensä näköisen, sekä päivittää tietojaan milloin vain yleisen tietosuoja-asetuksen hengessä.

Tämä johtaa siihen, että yhtä päiväkirjaa voidaan yrittää käyttää osoittamaan usean henkilön harrastuneisuutta. Esimerkiksi:

  • Harrastaja A kokoaa ampumapäiväkirjaansa päiväkirjamerkintöjä kuittauksineen. A:lla on koossa jo komea harrastushistoria, joka täyttää viranomaisten vaatimukset harrastuneisuudesta aselupaa varten.
  • Harrastajalla A on kaverit B ja C. B ja C eivät oikein viitsisi käydä radalla, saati pitää ampumapäiväkirjaa. B ja C kuitenkin haluaisivat kovasti aseluvan, johon pitää osoittaa harrastuneisuus.
  • B ja C pyytävät A:lta pientä palvelusta. A voisi vaihtaa ampumapäiväkirjansa käyttäjän nimeksi B:n ja tulostaa B:n nimellä omat tietonsa. Sama harjoitus voidaan toistaa C:n kohdalla.
  • A suostuu järjestelyyn, jonka jälkeen B ja C lähestyvät pahaa aavistamattomia ampuma-asekouluttajia, esittelevät heille vakuuttavat, mutta väärennetyt ampumapäiväkirjansa ja saavat ampuma-asekouluttajat kirjoittamaan todistuksen harrastuneisuudesta.
  • B ja C marssivat poliisilaitokselle ja anovat aselupaa asiakirjojen perusteella, vaikka lain vaatima harrastuneisuus ei tosiasiassa täyty.

Väärentämisongelma ei koske ainoastaan Ampumaa, vaan sama tilanne voidaan kohdata myös paperisten ja muuntyyppisten ampumapäiväkirjojen kohdalla. Kuka tietää, millaisia nimettömiä lappusia liikkuu ympäriinsä, joiden perusteella harrastuneisuutta todistellaan. Mutta ainoastaan Ampuman kaltaisissa sähköisissä palveluissa voidaan rakentaa toimintoja, joiden avulla päiväkirjojen sisältöä voidaan tarkistaa.

Ratkaisu

Ampuma-päiväkirjan luotettavuuden lisäämiseksi, väärentämisen vaikeuttamiseksi ja yksittäisen päiväkirjan käytön estämiseksi usean henkilön päiväkirjana Ampuma pitää kirjaa käyttäjätiliin liittyvien henkilötietojen muutoksista. Ampuma-päiväkirjatulosteen vastaanottaja voi vertailla tulosteen tietoja osoitteesta https://app.ampuma.com/verify_print löytyviin tietoihin, ja päätellä, onko tuloste todella kyseisen henkilön tuloste vai onko henkilötietoja käpälöity ja yrittääkö henkilö siten käyttää jonkun muun päiväkirjaa tai muuten väärennettyä päiväkirjaa omanaan.

Toiminnon avulla voidaan selvittää muun muassa

  • sisältääkö tuloste viimeisimmät käyttäjätiedot,
  • mikä versio käyttäjätiedoista tulosteessa on,
  • sisältääkö käyttäjätietohistoria epäilyttäviä muutoksia, kuten asiaankuulumattomia etu- ja sukunimen muutoksia tai tietojen muuttelua edestakaisin,
  • sisältääkö tuloste käyttäjätiedot, jotka löytyvät myös Ampuman tietokannasta

Esimerkki palvelun käytöstä

Palvelun käyttö on yksinkertaista. Ensin on paikannettava käyttäjä-id ja käyttäjätunniste päiväkirjatulosteen yläreunasta.

Esimerkki käyttäjä-id:stä ja käyttäjätunnisteesta päiväkirjatulosteen yläreunassa
Esimerkki käyttäjä-id:stä ja käyttäjätunnisteesta päiväkirjatulosteen yläreunassa

Kyseiset tiedot täytetään palvelun etusivulla oleviin tekstikenttiin ja painetaan Tarkista.

Tarkistuspalvelun aloitusnäkymä, johon on täytetty tarkasteltavan käyttäjän käyttäjä-id ja -tunniste
Tarkistuspalvelun aloitusnäkymä, johon on täytetty tarkasteltavan käyttäjän käyttäjä-id ja -tunniste

Mikäli järjestelmästä löytyy käyttäjä-id:n ja käyttäjätunnisteen perusteella käyttäjä, päiväkirjatulosteen vastaanottaja saa näkyviin koosteen hänen käyttäjätiedoistaan.

Esimerkki käyttäjän tietojen muutoshistoriasta
Esimerkki käyttäjän tietojen muutoshistoriasta

Tietojen tarkastelu

Päiväkirjatulosteesta löytyvien tietojen pitäisi täsmätä palvelussa näkyviin tietoihin. Käyttäjätietojen tiivisteitä vertaamalla voit varmistua siitä, ovatko käyttäjätiedot samansisältöisiä. Mikäli tiivisteet ovat samat, ovat myös käyttäjätiedot samat. Pienikin muutos käyttäjätiedoista aiheuttaa selvän muutoksen tiivisteessä.

Päiväkirjatulosteen luonnissa käytetyt käyttäjätiedot löytyvät tulosteen yläreunasta käyttäjä-id:n ja -tunnisteen alapuolelta
Päiväkirjatulosteen luonnissa käytetyt käyttäjätiedot löytyvät tulosteen yläreunasta käyttäjä-id:n ja -tunnisteen alapuolelta

Muutoshistorian riveillä näytetään osia kyseiseen tiivisteeseen liittyvistä tiedoista. Voit käyttää niitä käyttäjätietojen oikeellisuuden todentamiseen.

Käyttäjän tietojen muutoshistoriassa tiedot on suojattu kriittisiltä osin
Käyttäjän tietojen muutoshistoriassa tiedot on suojattu kriittisiltä osin

Esimerkissä voimme päätellä, että päiväkirjaa tulostettaessa ilmoitettu käyttäjätietojen tiiviste 1ed3-8b45-dad8-a8c8-26f9-088d-419c-f891 löytyy myös Ampuman tietokannasta. Lisäksi voidaan todeta, että palvelusta löytyvä Et***** ja tulosteesta löytyvä Etunimi, ja vastaavasti Su** ja Suku sekä us** ja user näyttäisivät vastaavan toisiaan. Näyttää siltä, että tietoja ei ole vääristelty.

Mikäli tietokannasta löytyisi käyttäjätietojen tiiviste, mutta etunimi, sukunimi tai käyttäjätunnus näyttäisi poikkeavan palvelussa ilmoitetusta, olisi syytä epäillä tulosteen manipulointia. Vastaavasti, mikäli ilmoitettua tiivistettä ei löytyisi palvelun tietokannasta, voitaisiin epäillä, että tiiviste (ja siten myös etunimi, sukunimi tai käyttäjätunnus) ei ole aito.

Muutoshistoria paljastaa väärinkäytön

Omituiset muutokset esimerkiksi etu- ja sukunimessä voivat viitata siihen, että päiväkirjaa on yritetty käyttää muiden henkilöiden tiedoilla. Katsotaan esimerkkikäyttäjän muutoshistoriaa pidemmälle.

Kooste käyttäjän tietojen muutoshistoriasta
Kooste käyttäjän tietojen muutoshistoriasta

Ensimmäiseksi voimme huomata, että käyttäjätietojen tiiviste on selvästi erilainen, mikäli käyttäjätiedot ovat muuttuneet.

Historiasta selviää myös erikoinen tapaus: näyttäisi siltä, että käyttäjä on muuttanut 7. helmikuuta kello 22.22 nimensä joksikin täysin toiseksi. Vielä erikoisempaa on, että hän on muuttanut nimen samaksi, kuin ennen muutosta vain kaksi minuuttia myöhemmin. Herää epäilys, miksi nimeä on muutettu edestakaisin. Toivottavasti ei ainakaan ampumapäiväkirjan tulostamista varten väärällä nimellä.

Mikäli näin on, niin esimerkin tapauksessa tiivisteellä 7b86-f944-14b8-cd2e-71c6-e27d-fe1b-eabb varustetun tulosteen vastaanottaja näkee tietoja palvelusta tarkastaessaan välittömästi, että nimeä on muutettu omituisesti juuri hänelle ojennetun tulosteen kohdalla. Nyt tulosteen vastaanottaja voi tehdä päätöksen, luottaako ampumapäiväkirjatulosteeseen ja sen antaneeseen henkilöön.

Päiväkirjamerkinnän käyttäjätietotiiviste

Päiväkirjamerkintöjä tallennettaessa niihin tallennetaan myös tiiviste käyttäjätiedoista, jotka olivat voimassa päiväkirjamerkinnän luonti- tai muokkaushetkellä.

Esimerkki päiväkirjamerkinnästä, joka sisältää käyttäjätietotiivisteen. Se löytyy tulostetun päiväkirjamerkinnän oikeasta alareunasta pienellä fontilla.
Esimerkki päiväkirjamerkinnästä, joka sisältää käyttäjätietotiivisteen. Se löytyy tulostetun päiväkirjamerkinnän oikeasta alareunasta pienellä fontilla.

Tämä toimii lisätietona ampumapäiväkirjatulostetta tutkiessa. Mikäli päiväkirjamerkintä ei sisällä tiivistettä, on merkintä luotu ennen toiminnallisuuden käyttöönottoa.

Päiväkirjamerkinnän tietojen haku

Haettuasi käyttäjän tiedot, voit hakea myös kyseisen käyttäjän päiväkirjamerkintätietoja tarkistaaksesi myös tulosteen päiväkirjamerkintöjen sisällön eheyden. Päiväkirjamerkinnän hakemiseksi sinun on etsittävä päiväkirjamerkinnästä löytyvän merkinnän tiivisteen kahdeksan ensimmäistä merkkiä…

Päiväkirjamerkinnän tiivisteen kahdeksan ensimmäistä merkkiä korostettuna.
Päiväkirjamerkinnän tiivisteen kahdeksan ensimmäistä merkkiä korostettuna.

…kirjoitettava ne hakupalvelun kenttään…

Edelläkuvatun päiväkirjamerkinnän tiivisteen kahdeksan ensimmäistä merkkiä kirjoitettuna hakuun.
Edelläkuvatun päiväkirjamerkinnän tiivisteen kahdeksan ensimmäistä merkkiä kirjoitettuna hakuun.

… ja hakea painamalla Etsi.

Haun tulos
Haun tulos

Mikäli haetulla merkinnän tiivisteellä löytyi käyttäjän päiväkirjamerkintä, näytetään siitä seuraavat keskeiset tiedot päiväkirjamerkinnän sisällön varmistamiseksi: päivämäärä, ampumapaikan nimi sensuroitun, kaupungin nimi sensuroituna, maa, ammutun aseen tyyppi ja laukausmäärä. Näiden tietojen pitäisi riittää päiväkirjamerkinnän oikeellisuuden toteamiseksi.

Näin myös päiväkirjatulosteen sisältö voidaan tarvittaessa verrata Ampuman tietokannasta löytyviin tietoihin ja siten varmentaa sen eheys.

Käyttäjätietohistorian ja päiväkirjamerkintätietojen haun kieltäminen

Vaikka kaikki päiväkirjatulosteen tietojen eheyden tarkistuspalvelusta saatavat tiedot ovat kriittisiltä osin sensuroitu, eikä käyttäjää voi niistä tunnistaa, käyttäjä voi halutessaan kieltää käyttäjätietohistoriansa ja päiväkirjamerkintöjensä haun.

Haun kieltäminen tapahtuu Ampuman verkkosivulla käyttäjän asetuksissa. Sinne pääsee navigoimalla Asetuksiin, ja klikkaamalla Muokkaa tietoja Omat tietosi-osion alla tai suoraan osoitteessa https://app.ampuma.com/dashboard/profile/settings/edit . Haun voi kieltää poistamalla valinnan kohdista Salli sensuroidun käyttäjätietohistorian haku ja/tai Salli sensuroitujen päiväkirjamerkintöjen haku.